Strategisch communicatieplan voorbeeld

Strategisch communicatieplan voorbeeld doelstellingen

Met deze strategisch communicatieplan voorbeeld leggen wij de basis voor uw communicatiebeleid die zich verenigt met het beleid van uw organisatie. De kernwaarden die uw organisatie uitdraagt, worden vertaald naar een strategisch communicatieplan. Volgens onze lezer André is dit een opdracht die door veel starters niet wordt uitgevoerd, en dat is ongetwijfeld een fout. Zonder een strategische aanpak van jouw communicatie is je marketing vaak blind aan ’t varen, en gooi je vaak heel wat geld in de sloot.

Uw strategisch communicatieplan voorbeeld helpt u bij het definiëren van uw doelstellingen en geplande acties. U kunt dit instrument gebruiken als een kader om uw communicatiebeleid op te stellen. Met behulp van strategisch communicatieplan voorbeeld heeft u een doeltreffend instrument in handen. Er wordt zorgvuldig nagegaan wat de bestaande situatie is en duidelijk omschreven wat de gewenste situatie is.

Strategisch communicatieplan voorbeeld

De strategische communicatieplan voorbeeld is bedoeld om uw beleidsdoelen te behalen

Het vormt een deel van het algemene beleidsplan van uw bedrijf. Voor uw organisatie betekent dit het belangrijkste hulpmiddel om een samenhangend en evenwichtig communicatiebeleid in praktijk te brengen, en prioriteiten vast te leggen. Het helpt uw organisatie en al haar onderdelen op een lijn te krijgen. Het is het stuk evaluatie en bijsturing die bij ieder organisatie vereist is. Deze strategische communicatieplan voorbeeld is een manier om overzichtelijk alle acties die de organisatie onderneemt om de bepaalde doelstellingen te behalen te documenteren.

Ons strategisch communicatieplan voorbeeld bestaat uit 7 stappen, om deze tot een succes te maken

Stap 1: Managementsteun zoeken
Stap 2: Analyseren van het organisatiebeleid
Stap 3: Analyseren van de communicatie
Stap 4: De richting bepalen
Stap 5: Operationele doelstellingen en communicatieacties bepalen
Stap 6: Plan bespreken en opvolgen / bespreken van de notulen van de opvolgingsmomenten
Stap 7: Evaluatie