Communicatieplan opzet

Het communicatieplan wordt opgezet en onderverdeeld in een achttal fases

Hieronder vindt u een praktische beschrijving waaraan een uitgebalanceerd communicatieplan dient te voldoen. Overzichtelijk voor de gehele organisatie, alswel duidelijk. Communicatieplan opzet in fases.

Communicatieplan opzet

Communicatieplan opzet in 8 stappen

In de eerste fase wordt er vastgesteld wat het hoofddoel is van het overleg/communicatie. Deze doelen kunnen betrekking hebben op organisatie- of projectdoelstellingen, strategische doelen of doelstellingen op uitvoerend niveau. Communicatieplan opzet is gefaseerd en doelgericht.

Communicatieplan stap voor stap

Nadat het doel is gekozen wordt er een gedetailleerde analyse gemaakt van de situatie Hierbij kijken wij naar de eigen positie, de situatie van de organisatie en de omgeving. Hierbij wordt gelijk duidelijk wat de knelpunten zijn. Dit is van belang om de knelpunten helder te krijgen. We benoemen de knelpunten. vervolgens worden deze gerubriceerd en aangegeven wat er te doen valt op het gebied van communicatie.

communicatieplan opzetten

Een goed communicatieplan schept helderheid

Zijn deze punten ook duidelijk dan wordt de strategie geformuleerd en gedefinieerd. Wat wordt de wijze van tegemoetkoming ten opzichte van de doelgroepen? Wat zijn de middelen die ingezet gaan worden? Wat is de functie van het management in deze? Wat is het zwaartepunt en waar liggen de prioriteiten? Tevens wordt in deze fase de afstemming en tijdsbepaling beschreven. Een communicatieplan opzet is van belang om helderheid te scheppen.

plan van aanpakPlan van aanpak

Op basis van de gekozen strategie wordt het plan van aanpak vastgesteld. In deze fase worden in de eerste plaats de doelgroepen bepaalt. Daarna wordt ervoor gezorgd dat de doelstellingen per gekozen doelgroep gedetailleerd worden omschreven. Wat wordt de boodschap en hoe formuleren wij deze? Ook in deze fase bepaalt de organisatie wat de middelen zullen zijn die ingezet gaan worden.

De planning wordt zorgvuldig gedaan en natuurlijk wordt het budget vastgesteld. In de te volgen stap wordt de organisatie ingericht. Dit gebeurt zowel binnen de staande organisatie als in projecten. Met communicatieplan opzet wordt het werkbaar.

Implementatie

In de een na laatste stap wordt er over gegaan tot implementatie van de gekozen communicatie. De communicatiemiddelen worden geactiveerd. De personele inbreng is in deze fase van belang. Het budget wordt vrijgegeven en de projectplannen worden ingezet. De uitwerking en het effect zal worden gemeten en geƫvalueerd waarbij indien nodig bijsturing volgt, wat natuurlijk uw job is als ondernemer. Met deze opzet zal de communicatie binnen uw organisatie effect sorteren.