Communicatieplan opstellen

Hoe en met wie communiceren?

Door het opstellen van een communicatieplan moet u voor uw bedrijf bepalen hoe en met wie u wilt communiceren. Het plan moet ook een strategie bepalen voor het beleid rond reclame en public relations, om uw zaak te ondersteunen.

communicatieplan opstellen

Doel van het communicatieplan

Een communicatieplan opstellen heeft tot doel om eerst een visie en doel te bepalen. Dit biedt u een kader om achteraf te evalueren of u gedurende een bepaalde periode uw doelen heeft bereikt. Houdt bij het communicatieplan opstellen rekening met de historische gegevens van het bedrijf. Ga na welke communicatiemiddelen er in het verleden gewerkt hebben en welke niet.

Strategische stappen

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf zal u een communicatieplan opstellen met doelen die kunnen geformuleerd worden als winstdoelen, service- of verkoopdoelstellingen. De doelstellingen van een communicatieplan opstellen kan ook zijn, de naambekendheid te verbeteren of de bedrijfs- of productinformatie beter te verspreiden. Definieer de tactische stappen die u zult ondernemen en zorg er bij het communicatieplan opstellen voor dat uw doelen kunnen getoetst worden bij groepen of subgroepen. Informatie toevoegen over de begroting kan dienen ter ondersteuning van het communicatieplan opstellen. Dit is gedeelte komt meestal in het laatste deel en moet de gemaakte kosten linken aan het hoofdstuk met de tactische stappen in uw plan.