Communicatieplan voorbeeld

Een communicatieplan is heel belangrijk voor een goede communicatie met je groep of doelgroep

Een communicatieplan geeft je duidelijke inzichten en helpt je prioriteiten te stellen. Een belangrijk onderdeel van een communicatieplan is vaststellen wie wat doet en in welk tijdsbestek. Het is vaak moeilijk om een goed communicatieplan op te stellen, maar met een paar goed richtlijnen bouw je stapsgewijs een goed plan op.

Communicatieplan voorbeeld

Doelgroep bepalen

Bij een communcatieplan voorbeeld is het een vereiste dat je van te voren de doelgroep bepaalt en ook onderscheidt. Doelgroepen zijn verschillend van elkaar dus hebben ze ook een andere aanpak nodig. Per doelgroep kan je de groep bereiken met een goed communicatieplan voorbeeld en de boodschap duidelijk overbrengen. U kunt verschillende groepen bereiken aan de hand van een doelgroep analyse. Denk dan bijvoorbeeld aan geslacht, opleidingsniveau en inkomensgroep.

Doelstellingen

Onder doelstelling wordt verstaan, bijvoorbeeld houding, gedrag en kennis. Wat wilt u aan de groep overbrengen, welke houding is gewenst en welk gedrag moeten zij vertonen. Over welke dingen moeten mensen gaan nadenken, zelfs verbonden met activiteiten die ze moeten uitvoeren. De doelstelling moet realistisch zijn en haalbaar. Er wordt een begintijd vastgesteld en ook een eindtijd om de doelstelling van uw communicatieplan voorbeeld te behalen.

Boodschap Communicatieplan

U moet er altijd goed over nadenken wat de boodschap van uw communicatieplan voorbeeld is. U moet het zo presenteren dat de groep allen maar de voordelen van het communicatiepaln voorbeeld inziet. Bij het formuleren van een doelstelling moet je altijd rekening houden met de aard van de doelstelling cummunicatieplan voorbeeld. Wat heb ik daadwerkelijk te vertellen met mijn boodschap en op welke termijn wil ik graag de invulling ervan zien. Hoe ga ik dit organiseren en welke middelen ga ik daarbij betrekken en informeren. Zo wrdt u communicatieplan voorbeeld duidelijk voor iedereenerbij betrokken.

Planning en Organisatie

Goede planning is altijd van belang voor een communicatieplan voorbeeld. Onder planning van een communicatieplan voorbeeld, verstaan we de volgorde van middelen die ingezet worden om de boodschap aan de doelgroep over te brengen. U kunt de boodschap via media aan de doelgroep overbrengen of via advertenties.

Communicatiemiddelen

Bij een goed communicatieplan voorbeeld kan je met verschillende communicatiemiddelen werken. Met welke middelen u de doelgroep kunt bereiken ligt sterk aan de opzet van uw communicatieplan. Scherpe formuleringen en goede communicatie is hierbij van groot belang. De persoonlijke communicatiemiddelen, zoals werkoverleg, functioneringsgesprekken, toespraken en lezingen werken effectief. Er zijn ook schriftelijke communicatiemiddelen, zoals een nieuwsbrief, memo, jaarverslagen en email. In de huidige tijd werken digitale communicatiemiddelen uitstekend. Email, digitale nieuwsbrieven, sociale netwerken en websites. Het zijn allemaal tools die u kunt gebruiken om de doelgroep te bereiken via dit communicatieplan voorbeeld.

Financiƫn

Er zal altijd een budget bepaald moeten worden voor het communicatieplan voorbeeld wat u heeft ontwikkeld. Aan de hand van de planning zult u een kostenbegroting moeten maken. Indien je een goed financieel overzicht maakt, heb je grip op de totaalkosten en kan je ingrijpen als dat nodig is.

Evaluatie

Nadat het communcatieplan in werking is gegaan en beƫindigd is kunt u evalueren. Heeft het plan gewerkt zoals u had gehoopt, wat ging er goed en at ging er mis. U krijgt inzichten en ziet door de fouten hoe u de volgende keer een beter communicatieplan kunt opzetten. Ook feedback van de betrokken doelgroep helpt hierbij. belanrijk bij een communicatieplan voorbeeld is dat je bijtijds evalueert en ook tussentijds